solicitud de ofertas

Nom de l'empresa
Sector
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

Parts de la cadena de subministrament que voleu tractar, estudiar o enfocar de manera diferent.
Entrades      sí    no 
Preparació de comandes normals      sí    no 
Preparació de comandes a través d'Internet      sí    no 
Emmagatzematge      sí    no 
Logística inversa      sí    no 
Transport y distribució      sí    no 

Les vostres necessitats o inquietuds sobre aquestes
tenen a veure amb:

TIPUS D'ENTRADES
Plantejament de nous mètodes de treball      sí    no 
Millora de les entrades existents      sí    no 
Reducció de costos      sí    no 
Assegurament de processos      sí    no 
Altres


ALTRES COMENTARIS


CAST  |  CAT  |  ENG