servicios > picking / packaging
Elección del embalaje adecuado en función de las necesidades del pedido.
Etiqueta de envío personalizada para cada cliente, en función de sus requerimientos.
Incorporación de un SSCC en cada etiqueta con GLN estándar que permita su trazabilidad.

Tots les tipologies de picking:
> Palet complet > Caixa completa.
> Paquet fraccionat (diverses referències en una mateixa caixa) incorporant el packing per cada caixa.
> Podrà conèixer el contingut de cada paquet de l'expedició.
> Sistemes automàtics de preparació (sistema put-to-light).
> Customització/personalització de la forma de preparació.
> Sistemes de preparació en funció de les variables i necessitats de cada client.
> Preparació per selecció de lots, dates de caducitat, etc.
> Preparació per FIFO, LIFO i FEFO.
> SGA propi que permet la integració segura de sistemes.
> Tots els processos de picking es gestionen mitjançant pistoles de radiofreqüència (RF).

CAST  |  CAT  |  ENG