serveis > logística inversa
Àmplia experiència en el tractament de les devolucions. El rebuig no implica la pèrdua total de les mercaderies. Totes les mercaderies són importants, fins i tot les que han estat rebutjades. Reacondicionament de la mercaderia recuperada.
Informació puntual, precisa i actualitzada sobre:

     > Les mercaderies rebudes
     > Les mercaderies recuperades
     > Les mercaderies rebutjades


CAST  |  CAT  |  ENG