serveis > dipòsit duaner
Estem autoritzats per la Direcció General de Duanes (DGA) a emmagatzemar mercaderies en règim de suspensió d'impostos.

Podem efectuar sortides parcials.
Dins del dipòsit es poden realitzar operacions d'elaboració i/o transformació de les mercaderies sense haver de pagar impostos.
En el cas de les importacions, es reben les mercaderies sense haver de pagar dreta d'aranzel ni IVA, ja que es liquiden posteriorment quant a les fraccions que surtin del dipòsit.

Disposem de:

      > Dipòsit duaner
      > Dipòsit diferent del duaner
      > Magatzem de dipòsit temporal
      > Receptor autoritzat de trànsits

CAST  |  CAT  |  ENG